Ewa

Doradca

Zadzwoń

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

W przypadku nagłych zdarzeń śmiertelnych bardzo często dochodzi do trudnej sytuacji z podziałem majątku i przeprowadzeniem całego postępowania spadkowego.

Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu zespołowi załatwisz sprawy spadkowe i wszelkie kwestie związane z podziałem majątku i negocjacjami z rodziną.

Sprawy spadkowe i odszkodowania

Utrata członka rodziny lub bliskiej osoby jest bardzo trudnym przeżyciem dla każdego człowieka. Nic w tym dziwnego, że po takim zdarzeniu niewiele osób myśli o pozyskiwaniu należnych świadczeń: odszkodowania czy zadośćuczynienia. A trzeba przecież zająć się wszystkimi sprawami pogrzebowymi i spadkowymi.

Odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym oferuje pomoc związaną ze sprawami spadkowymi, podziałami majątków, odszkodowaniami za śmierć bliskiej osoby, uzyskiwaniem zadośćuczynienia.

Dobrze rozumiemy, jak duży ciężar emocjonalny wiąże się ze śmiercią bliskiej osoby, dlatego na życzenie ograniczamy Państwa udział w sprawie do minimum. Bez względu na wszystko, to do Państwa należy ostanie słowo przy każdej podejmowanej decyzji.

odszkodowanie za śmierć

Prosimy o kontakt - wspólnie możemy uzyskać dla Państwa należne świadczenia.

 • Nieodpłatnie dokonamy analizy całego wydarzenia.
 • Wyjaśnimy, co można zyskać i co należy zrobić.
 • Pomożemy skompletować niezbędne dokumenty.
 • Przejmiemy na siebie większość działań związanych z dochodzeniem świadczeń.
 • Na bieżąco będziemy informować o postępach w procesie.
 • Zapewniamy opiekę psychologa i przydzielamy osobistego opiekuna sprawy.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Odszkodowanie i zadośćuczynienie są często mylonymi pojęciami lub uznawanymi za synonim.

Odszkodowanie jest jednorazowym świadczeniem, którego celem jest zrekompensowanie strat materialnych i niematerialnych po śmierci osoby bliskiej. Wypłaca je towarzystwo ubezpieczeniowe podmiotu, który przyczynił się do tego zdarzenia.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym:

 • w pracy,
 • w rolnictwie,
 • w podróży (komunikacyjne),
 • z powodu błędu medycznego

są podstawą do złożenia roszczeń do ubezpieczyciela podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie.

Zadośćuczynienie również jest jednorazowym świadczeniem, jednak niezwiązane z kwestiami materialnymi. Jest to kompensacja (wyrównanie szkody), którą spowodowała śmierć osoby bliskiej. Świadczenie to ma wynagrodzić osobie poszkodowanej krzywdy psychiczne i fizyczne (szok, osamotnienie, ból, tęsknotę, żal, cierpienie, pogorszenie sytuacji życiowej, zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny), które są następstwem śmierci bliskiej osoby.

Pomoc w sprawach spadkowych

Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy 

Bezpłatna analiza sprawy

Niezobowiązująca rozmowa

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie można starać się w przypadku, kiedy śmierci bliskiej osoby winny jest inny podmiot, zarówno gdy mamy do czynienia z przestępstwem jak i nieszczęśliwym wypadkiem.

Polskie prawo nie definiuje pojęcia „osoba bliska” czy „bliska rodzina”. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że należy jej się odszkodowanie lub zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby.

O świadczenia mogą starać się nie tylko osoby spokrewnione (m.in. rodzice, dzieci, rodzeństwo, teściowe, dziadkowie), ale także te, które z osobą zmarłą łączyły bliskie więzi i zażyłość (m.in. konkubini, przyjaciele, podopieczni).

Należy wykazać nie tylko bliskie relacje, ale także utratę wsparcia ekonomicznego, którego udzielał zmarły.

Jak uzyskać odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby?

W tego typu sprawach bardzo istotne okażą się umiejętności negocjacyjne, a także znajomość przepisów prawnych. Warto skorzystać z pomocy doświadczonej i profesjonalnej firmy, która zajmuje się dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń po śmierci bliskiego.

Jak uzyskać odszkodowanie po śmierci bliskiego?

 1. Zgłosić śmierć w urzędzie stanu cywilnego.
 2. Uzyskać akt zgonu i dokument stwierdzający odpowiedzialność konkretnego podmiotu za śmierć.
 3. Ocenić wielkość strat materialnych i krzywd niematerialnych związanych ze śmiercią bliskiego.
 4. Dowiedzieć się, do którego towarzystwa ubezpieczeniowego należy zgłosić roszczenie.
 5. Skompletować wszystkie dokumenty i materiały dowodowe.
 6. Wynegocjować wysokość świadczeń z ubezpieczalnią lub pozwać towarzystwo ubezpieczeniowe w sądzie w celu uzyskania większej kwoty odszkodowania.
Jak uzyskać odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby?

Jak długo po śmierci bliskiego można ubiegać się o świadczenie?

 • 20 lat — kiedy śmierć poniesiona została w wyniku przestępstwa.
 • 3 lata — kiedy śmierć poniesiona została w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Kwota odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Kwota odszkodowania za śmierć bliskiej osoby zależy od bardzo wielu czynników. Nie da się więc jednoznacznie określić dokładnej sumy bez zapoznania się ze szczegółami sprawy.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy za darmo rozpatrzą wszystkie aspekty zdarzenia i określą, czy i jak dużą rekompensatę możesz uzyskać.

Potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej?

 Odzyskamy lub powiększymy odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym w sprawach spadkowych

Przykładowe obszary naszej działalności:

 • sprawy spadkowe
 • zadośćuczynienia
 • podział majątku
 • odszkodowanie po śmierci ojca z zakładu pracy
 • odszkodowanie za śmierć rodzica
 • odszkodowanie po śmierci teściowej
 • odszkodowanie za śmierć teścia
 • odszkodowanie za śmierć dziecka
 • odszkodowania za śmierć brata lub siostry
 • odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Najczęściej zadawane pytania

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj specjalistę

Jaka jest różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Odszkodowanie jest rekompensatą za poniesione straty materialne, natomiast zadośćuczynienie jest wyrównaniem szkód niematerialnych - cierpienia spowodowanego śmiercią bliskiej osoby.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiego?

O odszkodowanie mogą starać się osoby, które pozostawały w bliskiej relacji z osobą zmarłą, a także te, które na skutek jej śmierci utraciły wsparcie ekonomiczne.

Jak wnioskować o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Należy zgłosić śmierć osoby bliskiej w urzędzie, skompletować i dostarczyć odpowiednie dokumenty, ocenić wielkość strat oraz wynegocjować wysokość świadczeń z towarzystwem ubezpieczeniowym.

W jakim czasie po śmierci należy zgłosić wniosek o odszkodowanie?

W zależności od rodzaju poniesionej śmierci - 3 lata w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, 20 lat w związku z przestępstwem.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Cookies.

ok