Ewa

Doradca

Zadzwoń

Odszkodowanie za wypadek w pracy

 • Miałeś wypadek w pracy? A może w drodze do pracy lub przy wykonywaniu innych czynności służbowych?
 • Nie wiesz, czy przysługuje Ci odszkodowanie ani jakie dokumenty zebrać?
 • Zastanawiasz się, od kogo egzekwować należne świadczenia?

Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym jest do Twojej dyspozycji. Poprowadzimy Twoją sprawę od początku do końca i zrobimy co w naszej mocy, by uzyskać dla Ciebie jak najwyższe odszkodowanie za wypadek w pracy. Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty. Wyjaśnimy przebieg całej procedury.

Pomogliśmy już setkom osób. Zadzwoń do nas, a za darmo zweryfikujemy, czy istnieją podstawy do ubiegania się o świadczenia za wypadek w/przy pracy. Będziemy bronić Twoich praw w starciu z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym, zarówno na drodze przedsądowej jak i sądowej. Możesz nam zaufać.

Wypadek w pracy odszkodowanie

W życiu każdego człowieka zdarzają się różne wypadki. Jednak gdy do takiego wydarzenia dochodzi w momencie wykonywania obowiązków zawodowych, mamy prawo do ubiegania się o należne odszkodowanie, a także inne świadczenia.

Aby zdarzenie definiował wypadek w pracy, musi ono spełniać kilka warunków:

 • Wypadek miał miejsce w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
 • Zdarzenie wywołane było przyczyną zewnętrzną.
 • Na skutek wypadku osoba poszkodowana doznała urazu (lub poniosła śmierć).

Wypadki dzieli się ze względu na wielkość wyrządzonych szkód i ilość osób poszkodowanych w tym samym zdarzeniu na: śmiertelne, ciężkie, lekkie i zbiorowe.

Dowiedz się:

 • kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek w pracy,
 • kto płaci za należne Ci świadczenia,
 • kto zapłaci za zwolnienie lekarskie,
 • kiedy i gdzie zgłosić wypadek w pracy,
 • jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy,
 • jakie świadczenia możesz uzyskać.

Wypadek w pracy - kto płaci?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w pracy, w zależności od okoliczności, można uzyskać na kilka sposobów.

Kto więc płaci za wypadek w pracy?

Każdy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Z tego względu, każdej osobie poszkodowanej po wypadku w pracy należą się świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Kolejnym organem, który płaci za wypadek w pracy i związane z nim świadczenia jest ubezpieczyciel pracodawcy. Można ubiegać się o odszkodowanie prosto od firmy, w której się pracuje.

Posiadanie prywatnej polisy NNW (następstw nieszczęśliwych) także uprawnia osobę poszkodowaną do ubiegania się odszkodowanie za wypadek w pracy od własnego ubezpieczyciela.

Wypadek w pracy - kto płaci za zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie przysługuje każdemu pracownikowi, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności zawodowych. Otrzyma on 100% wynagrodzenia przez okres przebywania na zwolnieniu pod warunkiem, że sam nie przyczynił się do zaistniałej sytuacji. Jeżeli jednak do wypadku doszło z winy pracownika, należy mu się 80% wynagrodzenia.

Taki zasiłek wypłaca ZUS maksymalnie przez 182 dni. Jeżeli po tym czasie pracownik nadal nie jest zdolny do wykonywania pracy, otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne przez kolejny rok, wynoszące 100% wynagrodzenia.

Gdzie zgłosić wypadek w pracy?

Wypadek w pracy należy niezwłocznie zgłosić do pracodawcy lub osób reprezentujących firmę. Można tego dokonać osobiście, może to być także świadek zdarzenia.

Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów pracodawca jest zobowiązany zgłosić sprawę do ZUS-u.

W terminie 14 dni od wypadku pracodawca ma obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego, kiedy wszystkie okoliczności zdarzenia zostały wyjaśnione. Do tego celu pracodawca zawiadamia społecznego inspektora pracy i pracownika BHP, którzy uczestniczą w sporządzeniu dokumentu. Osoba poszkodowana ma prawo do zgłoszenia uwag co do treści zawartej w protokole.

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy?

Wiele osób nie ma pojęcia, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy. Sytuacja może wydawać się dosyć skomplikowana, ale bez obaw. Z pomocą naszej firmy uzyskasz najwyższe możliwe odszkodowanie po wypadku w pracy. Ubezpieczyciele notorycznie wypłacają zaniżone świadczenia, jednak nasze doświadczenie i świadomość obowiązujących przepisów pozwala na egzekwowanie sprawiedliwych sum - adekwatnych do poniesionej przez Ciebie szkody.

Działaniami, które należy podjąć, w celu załatwienia odszkodowania powypadkowego są:

 • Zgłoszenie wypadku do pracodawcy lub osoby reprezentującej firmę.
 • Uzyskanie protokołu powypadkowego od pracodawcy, z uwzględnieniem własnych wyjaśnień dotyczących zdarzenia.
 • Wizyta u lekarza, uzyskanie opinii na temat własnego stanu zdrowia i rokowań na przyszłość.
 • Zgłoszenie roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Złożenie wniosku o odszkodowanie (lub inne świadczenie) do ZUS-u, do pracodawcy lub towarzystwa ubezpieczeniowego.
jak zalatwic odszkodowanie po wypadku w pracy

Wypadek w pracy - kiedy zgłosić?

Wypadek w pracy należy zgłosić niezwłocznie po zdarzeniu. Jeżeli pozwala na to stan zdrowia, powinien tego dokonać sam poszkodowany. W przeciwnym razie zdarzenie może zgłosić jego świadek lub osoba upoważniona.

Ile czasu na zgłoszenie wypadku w pracy?

Wypadek należy zgłosić zaraz po zdarzeniu, jednak w przepisach nie ma sprecyzowanego terminu. Pracodawca ma obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego do 14 dni po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Wypadek w drodze do pracy - jakie dokumenty?

Bez względu na to, czy wypadek zdarzył się w miejscu pracy, w drodze do niej lub podczas wykonywania czynności służbowych poza miejscem pracy, należy przygotować poniższe dokumenty:

1

Wniosek, w którym osoba poszkodowana wyjaśnia okoliczności wypadku, skutki zdrowotne, podaje świadków zdarzenia i materiały dowodowe (np. zdjęcia).

2

Opinię wydaną przez lekarza na podstawie badań i jego diagnozy.

3

Wniosek określający rodzaj świadczenia, o które chce ubiegać się poszkodowany.

4

Dane poszkodowanego i dane identyfikacyjne płatnika składek (pracodawcy).

5

Protokół powypadkowy lub kartę wypadku (sporządzone przez pracodawcę).

6

Zaświadczenie o stanie zdrowia.

7

Zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP.

8

Oświadczenie osoby, do której ubezpieczony zgłosił zdarzenie wypadku.

O jakie świadczenia można się starać po wypadku przy pracy?

W zależności od rodzaju, okoliczności i skutków wypadku przy pracy, osoba poszkodowana może starać się o różne świadczenia.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek choroby wynosi 100% wartości wynagrodzenia osoby, która uległa wypadkowi i z tego powodu nie może wykonywać czynności służbowych. Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS przez 182 dni po zdarzeniu.

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeżeli po okresie pobierania zasiłku chorobowego, osoba poszkodowana nadal nie jest zdolna do wykonywania pracy, przysługuje jej świadczenie rehabilitacyjne przez kolejny rok (jeżeli rokowania świadczą o możliwości powrotu do zdrowia).

Odszkodowanie jednorazowe

Każda osoba poszkodowana, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może starać się o jednorazowe odszkodowanie za poniesione szkody materialne i niematerialne. W przypadku śmierci po wypadku w pracy rodzina zmarłego również może złożyć wniosek o odszkodowanie jednorazowe.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje osobie poszkodowanej, którego wynagrodzenie zostało zmniejszone z powodu uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku ubezpieczyciel wyrównuje wypłatę do kwoty sprzed wypadku.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Jeżeli z powodu wypadku w pracy, osoba poszkodowana jest niezdolna do wykonywania obowiązków zawodowych, ma prawo do pobierana renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta rodzinna

Rena rodzinna przysługuje rodzinie osoby zmarłej w wypadku przy pracy. Dla dziecka, które w wyniku wypadku zostało sierotą, przysługuje również dodatek do renty rodzinnej.

Dodatek pielęgnacyjny i pokrycie kosztów leczenia

Dodatek pielęgnacyjny pokrywa koszty związane z leczeniem osoby poszkodowanej, a także dojazdami do lekarza, szczepieniami ochronnych czy niezbędnym sprzętem.

Renta szkoleniowa

Jeżeli skutkiem wypadku była konieczność przebranżowienia, osobie poszkodowanej przysługuje renta szkoleniowa.

Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym gwarantuje pozyskanie wsparcia finansowego osobie, która uległa wypadkowi w pracy, w niezaniżonej kwocie. Skontaktuj się z nami - jesteśmy tu dla Ciebie.

Miałeś wypadek w pracy?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy  

Bezpłatna analiza sprawy

Niezobowiązująca rozmowa

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Cookies.

ok