Ewa

Doradca

Zadzwoń

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

 • Tobie, członkowi Twojej rodziny lub pracownikowi przydarzył się wypadek w rolnictwie?
 • Wypadek miał miejsce w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, w drodze z/do niego lub przy pracy rolnej poza gospodarstwem?
 • Nie wiesz, jakie działania podjąć i jakie dokumenty zebrać, aby otrzymać należne świadczenia z OC rolnika?
 • Obawiasz się, że nie masz środków na naszą pomoc?

Bez obaw. Zgłoś się do Polskiego Instytutu Pomocy Poszkodowanym, a nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę. Pomożemy Ci skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, dokładnie wyjaśnimy procedury postępowania i wywalczymy od ubezpieczycieli jak najwyższą kwotę odszkodowania za wypadek w rolnictwie.

Wieloletnie doświadczenie i świetna znajomość prawa pozwoliły nam pomóc setkom osób, które ucierpiały z powodu wypadku podczas prac polowych. Nie musisz martwić się o koszta. Rozliczamy się prowizyjnie tylko i wyłącznie po uzyskaniu świadczenia od ubezpieczycieli.

Odszkodowania dla rolników z OC

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wysokim stopniem zagrożenia wypadkami przy pracy. Niestety, każdego roku dochodzi do wielu tego typu zdarzeń, dlatego tak ważna jest znajomość swoich praw i obowiązujących przepisów dotyczących pracy na roli.

Każda pełnoletnia osoba posiadająca gospodarstwo rolne jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Ubezpieczenie obejmuje rolnika, małżonka, domowników, a także pomocnika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przy zbiorach.

Każda osoba, która poniosła straty i krzywdy w związku z wypadkiem w rolnictwie, ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych. Skorzystaj z pomocy specjalistów Polskiego Instytutu Pomocy Poszkodowanym.

Czym jest wypadek w rolnictwie?

Wypadek w rolnictwie definiuje wydarzenie, które miało miejsce na terenie gospodarstwa, w drodze z lub do niego, a także poza nim przy wykonywaniu prac związanych z gospodarstwem i przyczyniło się do:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Do wypadku w rolnictwie może dojść w różnych okolicznościach:

 • z udziałem maszyny rolniczej (potrącenia, utracenie kończyny, złamania, kalectwo),
 • zatrucie środkami chemicznymi lub pestycydami,
 • zdarzenia z udziałem zwierząt,
 • potknięcia, poślizgnięcia, upadki z wysokości.
odszkodowania dla rolników

Jak uzyskać odszkodowanie z KRUS lub towarzystwa ubezpieczeniowego?

W pierwszej chwili po zdarzeniu uczestnicy wypadków w rolnictwie bardzo często doznają szoku. Kiedy szok minie, zdają sobie sprawę z konsekwencji wydarzenia i dolegliwości bólowych. Dopiero wtedy zaczynają się zastanawiać, jak uzyskać odszkodowanie z KRUS?

Na początku należy zgłosić wypadek do najbliższej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) do 6 miesięcy od zdarzenia lub towarzystwa, w którym wykupiono ubezpieczenie. Zgłoszenia może dokonać zarówno osoba poszkodowana, jak i postronna np. świadek, członek rodziny, poprzez stawienie się w siedzibie KRUS/ubezpieczyciela lub za pomocą poczty, telefonu czy internetu.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika?

 • Na tyle ile to możliwe, zabezpieczyć miejsce wypadku i wszystkie urządzenia, rzeczy i akcesoria związane z wydarzeniem.
 • Umożliwić oględziny danego miejsca i wszystkich przedmiotów związanych z wypadkiem.
 • Podać dane osobowe świadków zdarzenia.
 • Udać się do lekarza w celu otrzymania diagnozy, rokowań i całej dokumentacji leczenia, którą później należy dostarczyć do KRUS.
 • Udzielić wszystkich niezbędnych informacji, jakich będzie potrzebował pracownik KRUS upoważniony do prowadzenia postępowania dowodowego.
Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika

Po otrzymaniu zgłoszenia, Kasa ustala, czy osoba poszkodowana podlegała ubezpieczeniu. Jeżeli tak, właściwa jednostka KRUS przeprowadza postępowanie dowodowe, które wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku. W ciągu 14 dni od postępowania KRUS zobowiązany jest do sporządzenia protokołu powypadkowego, co do którego osoba poszkodowana może zgłosić uwagi w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu. Protokół ten jest podstawą do uznania lub nieuznania wypadku za wypadek w rolnictwie.

wypadek podczas prac polowych odszkodowania

Komu nie przysługuje takie odszkodowanie?

Zdarzają się sytuacje, w których pomimo posiadania ubezpieczenia OC dla gospodarstwa rolnego, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci poszkodowanemu odszkodowania:

 • wypadek został spowodowany umyślnie;
 • gdy zostało popełnione rażące niedbalstwo;
 • do wypadku doszło pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;
 • poszkodowany w znacznym stopniu sam jest odpowiedzialny za zdarzenie;

Wypadek podczas prac polowych - o jakie świadczenia można się starać?

Osoba poszkodowana podczas pracy dla gospodarstwa rolnego, może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • zwrot kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji, wraz ze sprzętem i lekami
 • renta
 • zwrot kosztów strat materialnych

Współpraca z Instytutem

Bezpłatna analiza sprawy

Skontaktuj się z nami, a bez żadnych opłat zapoznamy się ze sprawą i przeanalizujemy wszystkie możliwości. Wyjaśnimy wszystkie procedury i przebieg procesu egzekwowania należności. Służymy wiedzą i wsparciem.

Natychmiastowe działanie

Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego odszkodowania lub je zaniżył? Po zapoznaniu się ze sprawą nasi prawnicy wyegzekwują je od ubezpieczalni. Zaczynamy działać już w pierwszym tygodniu od podpisania umowy.

Wysoka skuteczność

Znajomość środowiska ubezpieczeniowego oraz regulacji prawnych, a także wieloletnie doświadczenie adwokatów Instytutu pozwoliły nam na wypracowanie wysokiej skuteczności w odzyskiwaniu świadczeń.

Ile można dostać odszkodowania z KRUS?

Od 1 stycznia 2022 roku jednorazowe odszkodowanie wynosi 1.033 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (stałego lub długotrwałego).

wypadek w rolnictwie kwota odszkodowania

Źródło: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-wypadkowego-chorobowego-i-macierzynskiego/jednorazowe-odszkodowania/

Ile czasu ma ubezpieczyciel/KRUS na wypłatę odszkodowania?

Na wypłatę odszkodowania KRUS/ubezpieczyciel ma 30 dni od momentu, w którym został zawiadomiony o wypadku w rolnictwie.

Wypadek w rolnictwie?

Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy

Bezpłatna analiza sprawy

Niezobowiązująca rozmowa

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Cookies.

ok