Ewa

Doradca

Zadzwoń

Zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej lub dziecka i z tego tytułu nie możesz podjąć pracy zarobkowej?

Należy Ci się zasiłek pielęgnacyjny!

Zadzwoń do nas, a bez żadnych opłat przeanalizujemy Twoją sytuację i sprawdzimy, czy istnieją podstawy, by ubiegać się o świadczenie. Adwokaci Polskiego Instytutu Pomocy Poszkodowanym od lat wspierają i uzyskują zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci.

Ile wynosi zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej?

 Od 2022 roku każdej bezrobotnej osobie, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 2119 zł.

Nie masz pewności, czy należy Ci się świadczenie pielęgnacyjne?
Skonsultuj się z naszymi specjalistami, którzy nieodpłatnie zweryfikują możliwość ubiegania się o zasiłek.

Kto może być opiekunem osoby niepełnosprawnej?

Opiekunem osoby niepełnosprawnej, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może zostać:

  • Osoba z bliskiej rodziny - ojciec, matka, dziecko, brat lub siostra. Istnieją jednak sytuacje, w których opiekunem mogą zostać osoby z dalszej rodziny - dziadkowie, wnuki, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy.
  • Jedna z wyżej wymienionych osób, która z powodu sprawowania opieki nie może lub zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia, w tym działalności rolniczej. Dlatego też odpowiedź na pytanie "Czy opiekun osoby niepełnosprawnej może pracować?", jest przecząca.
zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej
jak zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej

Jak zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej lub dziecka?

Aby zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej, należy spełniać wyżej wymienione warunki oraz złożyć odpowiednią dokumentację do placówki administracyjnej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Całą dokumentację można złożyć osobiście lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym pomoże Ci skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, a za Twoją zgodą nasi specjaliści złożą je w stosownej placówce.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na datę i sposób powstania niepełnosprawności, a także niezależnie od dochodów niepełnosprawnego.

  • Wypełniony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Wzór wniosku można odebrać w przynależnym do miejsca zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej lub elektronicznie za pomocą strony internetowej tego urzędu.
  • Zaświadczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności podopiecznego.
  • W przypadku pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna - decyzję zasiłkową.
  • Kiedy osobą niepełnosprawną jest osoba niepełnoletnia - skrócony odpis aktu urodzenia.

Jak długo trzeba czekać na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego?

W większości przypadków podstępowanie administracyjne trwa nawet 6 miesięcy. W ponad 90% przypadków wnioski są negatywnie rozpatrywane. Dopiero odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego może przynieść pożądane rezultaty.

W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawników, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą zyskali świadczenia dla setek opiekunów. Podejmij współpracę z Polskim Instytutem Pomocy Poszkodowanym i zyskaj zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 2119 zł miesięcznie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Cookies.

ok